Historik

2020-01: Tidsväljare i sensorhistorik, buggfix i schemaläggaren
2019-12: Termostat-stöd, Z-Wave nod-diagram
2019-10: Sensorhistorik interpolering och live update
2019-10: Kampanjer
2019-09: Lägg till och ta bort sensorer
2019-09: Återkommande betalningar för Premium
2019-08: Lägg till Z-Wave-enheter
2019-06: RGB
2018-10: Språkhantering
2018-09: Enhetshistorik
2018-09: SMS-historik
2018-09: Lös in presentkort
2018-05: Hjälp-avsnitt
2018-03: Lägg till gateway
2018-03: Profil
2018-03: Schemaläggare
2018-02: Visning av effekt
2018-01: Sensorer
2017-12: Styra enheter

Historik

v 3.12 2020-06: Termostat-stöd, Profil-sida
v 3.12 2020-03: Termostat-stöd, Profil-sida
v 3.11 2019-08: RGB-stöd, Uppdaterad design för transparenta Android Widgets
v 3.10 2019-05: Widgets för Android (endast för Premium-användare)
v 3.9 2019-02: Lägg till Z-Wave-enheter, Hantera telefoner, Google-inloggning
v 3.8 2018-12: Sensorhistorik, Sensordetaljer, Enhetstyper
v 3.7 2018-10: Lokal styrning (Net v2 och ZNet v1/v2)
v 3.6 2018-05: Lägg till/redigera Schema, Platsdetaljer, Uppdaterad design
v 3.5 2018-03: Enhetsdetaljer, Enhetshistorik, Skapa konto, Aktivera TellStick
v 3.4 2017-10: Första släpp av v3

Milstolpar

v 3.14 (Publicerad)
Lägg till 433 MHz-enheter
RGB-support i Android Widgets
v 3.15 (Kommande beta)
Switcha mellan konton
Stöd för mörkt läge
Lämna din feedback på: www.support.telldus.com

Vad är en scen och hur ställer jag in funktionen?

Genom att skapa en scen kan du exempelvis ställa in att lamporna i vardagsrummet dimras ner till en viss procent när du ska titta på film. Detta innebär att du enkelt kan trycka på din sparade grupp när det är dags att krypa upp i soffan och lamporna anpassas då efter dina inställningar. Vill du att vi guidar dig steg för steg? Titta på vår video.

Hur justerar jag flera lampor samtidigt?

Genom att använda vår gruppfunktion kan du synka flera lampor i hemmet. På så sätt kan du få alla smarta lampor att agera på samma sätt, vilket är bra om du exempelvis har flera spottar i en och samma lampa. Titta på vår video om du vill se hur man ställer in gruppfunktionen steg för steg.

Kan flera i familjen använda samma konto?

Ja. Via Home Sharing kan du dela dina enheter med resterande familjemedlemmar. För att göra detta krävs det att mottagaren har vår senaste version av Smartline Flow appen. Avsändaren väljer i menyn att dela enheterna och skriver då in en kod. För iOS-användare är det smidigaste sättet att dela via Airdrop, annars via en länk som skickas på mail. Mottagaren anger därefter samma kod och sedan är det färdigt. Enkelt och smart!

Titta på vår video för att se hur du delar dina lampor steg för steg. Det är busenkelt!

12.1

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar o

11.2

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

11.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Proove AB:s kundservice. Vid eventuell tvist följer Proove AB beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (vill poängtera att beslut från ARN i och för sig inte är bindande).

10.1

Proove AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Proove AB har informerat dig om ändringarna. Proove AB rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.